Potrebna je divovska snaga za jedan mali potez: od točke napraviti zarez.

CENTAR ZNANJA

MOKRAĆNI MJEHUR

KVALITETAN ŽIVOT S INTERMITENTNOM KATETERIZACIJOM