Zaštita vaših podataka naš je prioritet.

Zaštita osobnih podataka

KONTAKT

Opća pravila zaštite osobnih podataka

Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018) uređena je zaštita osobnih podataka svakog pojedinca.

Lentismed d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka, Općim pravilima zaštite osobnih podataka, između ostaloga, uređuje vođenje strukturiranih skupova osobnih podataka, načela obrade osobnih podataka, uvjete privola, obradu posebnih kategorija osobnih podataka, pružanje informacija i pristup osobnim podacima, ispravak i brisanje, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka, obveze voditelja obrade u vezi sa sigurnošću obrade i tehnička i integrirana zaštita podataka, imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka i dr.

Prikupljanje, obrada i čuvanje osobnih podataka

Osobni podaci obrađuju se na temelju zakonske obveze, privole ispitanika ili druge legitimne osnove propisane Općom uredbom. Za svaki podatak prikupljen od ispitanika poduzimaju se sve razumne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere s ciljem zaštite od neovlaštene ili nezakonite obrade, gubitka, uništenja ili oštećenja podatka. Nad pristupom, korištenjem i održavanjem osobnih podataka, vodi se nadzor, a sigurnosne mjere kontinuirano se unaprjeđuju sukladno tehnološkom razvoju.

Prava ispitanika

U svakom trenutku svaki ispitanik ima pravo od svog voditelja obrade osobnih podataka zatražiti pristup svojim osobnim podacima. Uz traženje pristupa ispitanik ima pravo na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade i prenosivost osobnih podataka te pravo na prigovor vezan uz samu obradu. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem ispunjenog obrasca zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka društva Lentismed d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka računa vodi službenik za zaštitu osobnih podataka. Uz navedene dužnosti, službenik upoznaje sve zaposlene osobe u obradi osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ivana Vidalin

Lentismed d.o.o., Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb

ividalin@lentismed.com