Težinu podviga ne određuje visina cilja, nego visina prepreke.

CENTAR ZNANJA

STOMA

UPOZNAJTE SE SA STOMOM