UPOZNAJTE SE SA STOMOM

Prilikom primjene sustava za stomu pažljivo slijedite sve korake i obratite pozornost na stanje peristomalne kože.

CENTAR ZNANJA

STOMA

Uvod u korištenje sustava za stome

Korištenje sustava za stome nije složeno, iako vam se isprva tako može činiti. Važno je da se u početku upoznate s glavnim koracima postupka primjene i zamjene sustava kako bi vam njihovo korištenje postalo „uhodana“ rutina.

Kako pripremiti podložnu pločicu

Svaki sustav kao „bazu“ ima podložnu pločicu – obično meki hidrokoloid s otvorom u središtu. Lijepi se na kožu oko stome, štiti ju i drži vrećicu za stomu na mjestu. Podložne pločice mogu biti unaprijed izrezane (eng. pre-cut) ili pločice koje sami izrezujete (eng. cut-to-fit) tako da odgovaraju promjeru i obliku vaše stome.

Vrlo je važno da otvor podložne pločice veličinom i oblikom odgovara vašoj stomi. Tako reducirate rizik od istjecanja sadržaja i nadraživanja kože ispod podložne pločice. Zbog toga otvor „cut-to-fit“ pločice morate prilagoditi svojoj stomi.

Prvo što trebate je izmjeriti stomu. To činite mjeračem za stomu – papirnatim kalupom s više kružnih otvora različitih promjera.

Kako izmjeriti stomu

 1. Uzmite mjerač za stomu.
 2. Pronađite otvor koji odgovara vašoj stomi.
 3. Položite mjerač na stomu tako da stoma bude u središtu otvora.
 4. Otvor treba okruživati rub stome tako da se ne vidi okolna koža, ali ne bi trebao dodirivati stomu, odnosno može biti udaljen od stome do oko 2 mm kako podložna pločica ne bi pritiskala stomu.
 5. Prema potrebi koristite zrcalo da vidite odgovara li otvor donjem dijelu stome.

Kada ste utvrdili promjer koji odgovara vašoj stomi, pomoću škara za stomu možete izrezati otvor odgovarajuće veličine na podložnoj pločici. Ako podložna pločica nema označene promjere, prislonite šablonu i odgovarajući promjer na pločicu tako da je otvor pločice u sredini, a zatim označite dio koji ćete izrezati.

Kako postaviti sustav za stome

Kada imate podložnu pločicu koja odgovara vašoj stomi i nakon što ste očistili i osušili peristomalnu kožu, možete postaviti sustav za stome. Kod jednodijelnog sustava postavljate pločicu istovremeno s vrećicom budući da su integrirane. Kod dvodijelnog sustava prvo postavljate podložnu pločicu, a zatim s njom preko prstena spajate pripadajuću vrećicu za stomu.

Postupak

 • Uklonite zaštitnu foliju s ljepljive strane podložne pločice.
 • Podložnu pločicu nježno prislonite na kožu oko vaše stome.
 • „Zagladite“ pločicu i zadržite nježan pritisak do jedne minute.
 • Ako koristite dvodijelni sustav, spojite pripadajuću vrećicu preko prstena.

U slučaju da koristite konveksnu podložnu pločicu poput Lentell Convex II, preporučljivo je koristiti i pojas za stomu radi njezinog boljeg prianjanja.

Kako zamijeniti sustav za stomu

Ako koristite vrećice s odvodom/ispustom, preporučljivo je da ih ispraznite prije zamjene sustava.

Zamjena jednodijelnog sustava:

 1. Pomaknite vrećicu kako biste imali dobar pregled pločice.
 2. Prema potrebi primijenite sprej za uklanjanje pločice.
 3. Jednom rukom nježno pritisnite kožu iznad pločice.
 4. Drugom rukom nježno i polako odvajajte podložnu pločicu od kože prema dolje.
 5. Uklonjeni sustav odložite u odgovarajuću kantu za otpatke.
 6. Očistite peristomalnu kožu.

Zamjena dvodijelnog sustava:

 1. Jednom rukom nježno pridržavajte kožu iznad pločice.
 2. Drugom rukom polako vucite vrećicu prema van kako bi se odvojila od pločice.
 3. Ako želite promijeniti samo vrećicu, eventualno očistite podložnu pločicu i primijenite novu vrećicu.
 4. Ako želite ukloniti i pločicu, prema potrebi primijenite sprej za njezino uklanjanje.
 5. Jednom rukom nježno pritisnite kožu iznad pločice.
 6. Drugom rukom nježno i polako odvajajte podložnu pločicu od kože, prema dolje.
 7. Uklonjeni sustav (vrećica i/ili pločica) odložite u odgovarajuću kantu za otpatke.
 8. Očistite peristomalnu kožu.

Svaki puta kada mijenjate sustav za stomu također je dobro da iskoristite priliku i provjerite stomu i pregledate peristomalnu kožu. Važan dio korištenja sustava općenito uključuje i svakodnevna brigu za stomu i kožu, o čemu možete saznati više u našem članku Higijena i njega peristomalne kože i stome.