Ne idemo nužno svakim padom unazad. Ponekad samo provjeravamo čvrstoću temelja.

CENTAR ZNANJA

STOMA

KVALITETAN ŽIVOT SA STOMOM