KVALITETAN ŽIVOT SA STOMOM

Kamo god da putujete, osigurajte da uvijek imate dovoljnu količinu sustava za stomu i drugih pomagala koja koristite.

CENTAR ZNANJA

STOMA

Putovanja sa stomom

Stoma vam ne predstavlja prepreku niti bi vas trebala ograničavati u putovanjima. Međutim, budući da sada koristite sustav za stomu, u obzir ćete ipak morati uzeti neke nove aspekte putovanja koje smo opisali u ovom članku.

Priprema pomagala za stomu prije putovanja

Kamo god da putujete trebate osigurati da uvijek imate dovoljnu količinu sustava za stomu i drugih pomagala koja koristite. Kako biste bili sigurni da ćete ponijeti sve potrebno, načinite svoj „checklist“ za putovanje sa stomom i prikupite sve što je potrebno na vrijeme.

Ta će lista tipično uključivati sustav za stomu, podložne pločice, sprej za uklanjanje pločica i druga pomagala za stomu. Međutim, može uključivati i stvari poput primjerice aparata za brijanje ako ga koristite za peristomalno područje.

Također je preporučljivo da za svaki slučaj na putovanje ponesete i veće količine pomagala no što vam je potrebno za isto razdoblje kod kuće. Tako ćete se osigurati za situacije koje ne možete predvidjeti.

Utjecaj klime na pomagala za stome

Specifična klima može utjecati na vaše iskustvo korištenja sustava za stomu, a katkada se može pojaviti i potreba za češćom promjenom, na primjer u toplijoj klimi. To je jedan od razloga zbog kojeg je važno da imate veću količinu pomagala prilikom putovanja.

Osim toga, preporučljivo je da pomagala za stomu čuvate na sobnoj temperaturi i da ih ne izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Stoma i putovanje zrakoplovom

Ako putujete zrakoplovom, najsigurnije je da zalihe pomagala za stomu imate u ručnoj prtljazi koja vam je uvijek dostupna i za koju ne postoji opasnost da se izgubi.

Svakako nastojte barem dio zaliha imati u ručnoj prtljazi.

U slučaju da sami izrezujte podložne pločice, škare za tu namjenu vjerojatno nećete moći nositi u ručnoj prtljazi na zrakoplov. Zbog toga je dobro da pločice izrežete unaprijed, a škare zatim pospremite u veliku prtljagu.

Ostomija na stranim jezicima

Kada putujete u strane zemlje dobro je da unaprijed pripremite ključne informacije vezane uz stomu na stranom jeziku. Kako mnogi možda neće biti upoznati s ostomijom, tako ćete si u slučaju potrebe olakšati komunikaciju i razgovor o stomi – primjerice, s osobljem zračne luke.

U tome vam može pomoći višejezični „rječnik ostomije“ koji možete pronaći na internetskoj stranici Europske udruge za ostomiju. Također za sobom pripremite eventualnu liječničku dokumentaciju za koju smatrate da vam može biti potrebna prilikom putovanja.

Zaključak – kako putovati sa stomom?

Ukratko rečeno, uz dobru pripremu i planiranje sa stomom možete putovati kao i prije. Također je važno da si prije putovanja osigurate dovoljno vremena za adekvatnu pripremu i planiranje. Tako ćete „preduhitriti“ nepredvidljive situacije i samopouzdano krenuti na putovanje sa stomom.