EU PROJEKTI

Internacionalizacija 2

Naziv projekta

MEĐUNARODNA EKSPANZIJA POSLOVANJA LENTISMEDA

Broj ugovora: KK.03.2.1.16.0135
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: Lentismed d.o.o.
Partneri: nema

Kratki opis projekta

Svrha ovog projekta je kroz prezentaciju i nastupe na pet međunarodnih sajmova omogućiti tvrtki Lentismed internacionalizaciju, širenje i razvoj poslovanja na EU-ovih tržištima na kojima još nije prisutna i tako povećati Lentismedovu konkurentnost na hrvatskom i EU-ovu tržištu.

Realizacijom ovog projekta pored prezentacije tvrtke i proizvoda na međunarodnim sajmovima, Lentismed će uspostaviti kontakte i povećati bazu poslovnih partnera za određena tržišta EU-a te time povećati prodaju vlastitih proizvoda, ali i dobiti bolji uvid u tržišnu situaciju na određenom lokalnom tržištu. Navedeno će omogućiti ostvarivanje dva dugoročna cilja: (1) pozicioniranje Lentismeda među deset vodećih tvrtki/proizvođača na tržištu EU-a i (2) uspostavljanje proizvodnog pogona u RH.

Glavni cilj projekta

Jačanje europske konkurentnosti i postizanje internacionalne prepoznatljivosti Lentismeda i Lentismedovih proizvoda sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima.

Cilj direktno pridonosi ostvarenju cilja poziva, koji je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Ukupna vrijednost projekta: 615.542,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 523.211,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 24.04.2019. do 24.04.2021.