EU PROJEKTI

CERTIFIKACIJA

Naziv projekta

EKSPANZIJA POSLOVANJA LENTISMEDA NA TRŽIŠTE SAD-a

Broj ugovora: KK.03.2.1.08.0029
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: Lentismed d.o.o.
Partneri: nema

Kratki opis projekta

Svrha ovog projekta je osiguranje preduvjeta za povećanje izvoza i povećanje ukupne konkurentnosti Lentismeda ishođenjem nužnog certifikata FDA za grupu proizvoda urinski kateteri i grupu proizvoda urinske vrećice.

Ovime će se tvrtki Lentismed omogućiti širenje i razvoj poslovanja na tržište SAD-a na kojem još nije prisutna, povećati Lentismedovu konkurentnost te time doprinijeti ostvarenju svrhe (cilja) poziva, koji je pridonijeti aktivnostima MSP-a da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti europske industrije.

Glavni cilj projekta

Osiguranje preduvjeta za povećanje izvoza i povećanje ukupne konkurentnosti Lentismeda ishođenjem nužnog certifikata FDA za grupu proizvoda urinski kateteri i grupu proizvoda urinske vrećice.

Ukupna vrijednost projekta: 211 .099,38 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 178.100,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.12.2017. do 01.12.2018.