EU PROJEKTI

Internacionalizacija

Naziv projekta

MEĐUNARODNA EKSPANZIJA POSLOVANJA LENTISMEDA

Broj ugovora: KK.03.2.1.07.0024
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: Lentismed d.o.o.

PartnerI: Nema

Kratki opis projekta

Svrha ovog projekta je kroz prezentaciju i nastupe na međunarodnim sajmovima (u Njemačkoj i Italiji – 5 nastupa kroz 3 godine) omogućiti tvrtki Lentismed internacionalizaciju, širenje i razvoj poslovanja na tržištima EU-a na kojima još nije prisutna i tako povećati Lentismedovu konkurentnost na hrvatskom i EU-ovu tržištu.

Realizacijom ovog projekta pored prezentacije tvrtke i proizvoda na međunarodnim sajmovima, Lentismed će uspostaviti kontakte i povećati bazu poslovnih partnera (distributera za određena tržišta EU-a) te će dobiti bolji uvid u tržišnu situaciju na određenom lokalnom tržištu u EU-u.

Glavni cilj projekta

Jačanje međunarodne konkurentnosti i postizanje internacionalne prepoznatljivosti Lentismeda i Lentismedovih proizvoda sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima. Cilj direktno pridonosi ostvarenju cilja poziva, koji je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište.

Ukupna vrijednost projekta: 780.894,05 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 650.083,64 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 24.8.2017. do 24.11.2019.