Medicinska stanja

ULCEROZNI KOLITIS

MEDICINSKA STANJA Ulcerozni kolitis je, uz Chronovu bolest, jedan od dva glavna tipa kroničnih i upalnih bolesti crijevA. CENTAR ZNANJA STOMA ULCEROZNI KOLITIS Ulcerozni kolitis je doživotno stanje koje utječe ne samo na tjelesno, već i na psihološko zdravlje oboljele osobe. Ako vam je dijagnosticirana ova bolest vrlo je važno da se s njom upoznate. […]

ULCEROZNI KOLITIS Opširnije »

Kolorektalni karcinom

MEDICINSKA STANJA Kolorektalni karcinom je jedna od najčešćih zloćudnih tvorevina na koju otpada gotovo 10% incidencije svih karcinoma u svijetu. CENTAR ZNANJA STOMA Kolorektalni karcinom Ako imate kolorektalni karcinom ili ste u postupku dijagnoze, razumljivo je da želite znati odgovore na mnoga važna pitanja. Ovaj članak je pisan sa svrhom da odgovori na ta pitanja

Kolorektalni karcinom Opširnije »

Crohnova bolest

MEDICINSKA STANJA Iako je Chronova bolest cjeloživotno stanje, većina ljudi uz primjerenu terapiju može voditi funkcionalan i ispunjen život. CENTAR ZNANJA STOMA Crohnova bolest Crohnova bolest može značajno utjecati na vaše zdravlje i zadovoljstvo životom, često na svakodnevnoj razini. Budući da riječ o cjeloživotnom stanju, važno je da se kvalitetno informirate o Crohnovoj bolesti. To

Crohnova bolest Opširnije »